sqns | finestra | hiperlinks | connexions | interferències | mapes | indeterminat | focus | espirals | caos | misteri | paisatge | semàntica | mecenatge

internet  

La finestra cap a Internet

La ventana hacia Internet

     

 

 

Gestió del coneixement

Gestión del conocimiento

hiperlinks  

possibilita els hiperlinks.

posibilita los hipelinks.

  focus coneixement  

I aquest es focalitza

Y éste se focaliza

    Mapes, capes, focus, xarxes de coneixement.

Mapas, capas, focos, redes de conocimiento


Són les neurones de les persones les que generen el coneixement.

Son las neuronas de las personas las que generan el conocimiento


Interconnectades gràcies a les noves tecnologies, destacant Internet, potser arribin a saber el que saben i amb el coneixement col.lectiu fer i desfer, aprendre i desaprendre.

Interconnectadas gracias a las nuevas tecnologías, destacando Internet, puede que lleguen a saber lo que saben y con el conocimiento colectivo hacer y deshacer, aprender y desaprender.

Això sempre i quan el sàpiguen gestionar correctament i no caiguin en el caos.

Esto siempre que sepan gestionar correctamente y no caigan en el caos

connexions  

Es creen connexions

Se crean conexiones

  espiral  

sorgint espirals interminables

surgiendo espirales interminables

   
interferències  

i sovint interferències.

Y amenudo interferencias.

  caos  

provocant caos.

provocando caos.

   
mapes  

Es poden traçar mapes

Se pueden trazar mapas

  misteri  

Aquest és el misteri.

Éste es el misterio.

   
indeterminat  

de coneixement indeterminat.

de conocimiento indeterminado.

  paisatge  

Necessitam dibuixar un paisatge.

Necesitamos dibujar un paisaje.

   
   
ICTnet.es
  web semàntica  

I arriba la web semàntica.

Y llega la web semántica.

   

-----------------------------------------------------------------©2002 - bel llodra riera [@@] g mail .  c o  m ----------------------------------------------------------------